หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฮอด > ต.หางดง > วัดโค้งงาม


เชียงใหม่

วัดโค้งงาม

วัดโค้งงาม

Rating: 4.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโค้งงาม เลขที่ 138 หมู่ 7 บ้านโค้งงาม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50240 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
 
วัดโค้งงาม ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2524 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2541 พระครูพินิตคัมภีรธรรม คัมภีโร เจ้าอาวาสวัดโค้งงาม
 
วัดโค้งงาม เป็นวัดที่มีน้ำท่วม เมื่อปี พ.ศ. 2513 ชาวดอยเต่า ที่สร้างเขื่อนภูมิพล ชาวบ้านได้ตั้งหมู่บ้าน และในปี 2524 ได้จัดตั้งเป็นวัดโค้งงามในปัจจุบัน
 
วัดโค้งงาม ตั้งอยุ่หมู่ที่ 7 อยู่ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ สังกัดมหานิกาย ภาค 7 มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 11 ไร่ มีหนังสือที่ทางราชการออกให้สร้างวัดจากรมศาสนาให้เป็นวัดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2523 จากนั้นได้รับประกาศตั้งชื่อวัด จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2524 ชื่อวัดโค้งงาม

มือถือ : 0895556396

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดโค้งงาม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)