วัดหางดง (หางดง)

วัดหางดง (หางดง)

วัดหางดง (หางดง)

ประชากร จำนวน: 1691 คน  Share Facebook  
Rating: 4.4/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหางดง (หางดง) เลขที่ 78 หมู่ 9 บ้านดง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2320 พระครูสุกิจสารนิวิฐ ฐิตสาโร เจ้าอาวาสวัดหางดง
 
วัดหางดง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2027 ประมาณ 518 ปี (หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 9 กรมศาสนา) วัดหางดง เดิมชื่อวัดสันดอนแก้ว หรือดอนแก้ว สร้างในสมัยอาณาจักรล้านนา ราชวงค์มังราช ปกครองเชียงใหม่
 
ปลายสมัยกษัตริย์องค์ที่ 9 คือ พญาติโลกราช ในระหว่าง พ.ศ. 1985 – 2030 ในสมัยนั้น พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงค์ใหม่ เจริญรุ่งเรือง ปกครองโดย คณะสงฆ์นิกายสีหล ประกอบกับ พญาติโลกราช ทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนา
 
มีการก่อสร้างวัดวาอาราม เป็นจำนวนมาก เช่น สร้างวัดเจ็ดยอด เป็นต้น และยังได้มีการสังฆยานา พระไตรปิฏก เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในสมัยนี้ด้วย (ประวัติล้านนา สรัสวดี อ๋องสกุล)
 
บริเวณวัดหางดงในอดีตชนพื้นเมืองเดิมคือ ชาวเผ่าลื้อ ลัวะ ลาว ไต ม่าน เม็ง คือกลุ่มชนที่รวมตัวกันเป็นชาวเมืองเชียงใหม่ (ศิลปะภาคเหนือ ศ. สันติ เลิกสุขุม) และ (ตามหนังสือ ประวัติวัดเวียงด้ง อ.ชุม ณ บางช้าง) ได้กล่าวไว้ว่า
 
ในสมัยพญาติโลกราชปกครองเชียงใหม่ พญาติโลกราช มีโอรส 1 องค์ คือมหาอุปราชท้าวบุญเรือง ในจุลศักราช 843 พ.ศ. 2015 แม่ท้าวหอมุกข์ พระสนมเอกของพญาติโลกราช กราบทูลยุยงใส่โทษต่าง ๆ แก่มหาอุปราชบุญเรือง ทำให้พญาติโลกราชทรงพิโรธมาก
 
ให้เนรเทศ ท้าวบุญเรืองไปอยู่เมืองน้อย อยู่ทางทิศใต้ของเชียงใหม่ และต่อมาภายหลังแม่ท้าวห่อมุกข์กราบทูลใส่ร้ายเพิ่มเติมว่าท้าวบุญเรือง คิดการกบฏ พระญาติโลกราชจึงทรงสั่งให้ประหารชีวิตท้าวบุญเรืองเสีย
 
เนื่องด้วยวัดหางดงเป็นวัดที่มีประวัติเก่าแก่ยาวนาน และยังเป็นวัดประจำอำเภอหางดงเป็นเสมือนศูนย์กลางของชาวบ้านในอำเภอหางดง อีกทั้งสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ ซึ่งแม้จะมีการบูรณะใหม่ ในหลายส่วนของงานสิ่งปลูกสร้าง แต่ก็ยังคงสะท้อนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
โทร โทร: 053426835
แผนที่ วัดหางดง (หางดง) แผนที่วัดหางดง (หางดง)
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดหางดง (หางดง)
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)