หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.หนองตอง > วัดคันธรส


เชียงใหม่

 วัดคันธรส (ชม 1620 ครั้ง)

วัดคันธรส

Rating: 4.2/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดคันธรส เลขที่ 275 หมู่ 13 บ้านคันธรส (บ้านทุ่งนาเวียง) สันป่าตอง-ลำพูน ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 5034 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 4 ไร่
 
วัดคันธรส ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2455 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2549 พระครูสุคนธ์รัตนคุณ สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดคันธรส
 
วัดคันธรส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2455 ตามประวัติวัดแจ้งว่า สร้างประมาณ พ.ศ. 2457 โดยมีพระอธิการหมื่น คนฺธรโส เป็นผู้สร้างวัด และได้นำฉายาของท่านมาตั้งเป็นชื่อวัด เดิมชื่อ วัดป่าซาง

โทร : 053832154

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดคันธรส

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)