หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.หนองแก๋ว > วัดละโว้


เชียงใหม่

วัดละโว้

วัดละโว้

Rating: 2.2/5 (16 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดละโว้ เลขที่ 70 หมู่ 8 บ้านละโว้ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2552 ได้รับอนุญาตให้สร้าง พ.ศ. 2115 พระครูวิทิตปัญญาคุณ ปญฺญาธโร เจ้าอาวาสวัดละโว้
 
วัดละโว้ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญอีกทั้งประวัติศาสตร์อันยาวนาน ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระนางเจ้าจามเทวี ทำให้เป็นที่สนใจของผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่าง ๆ
 
วัดละโว้ สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2115 ยุคปลายสมัยพระแม่เจ้าจามเทวี ผู้ครองนครหริภูญชัย (ลำพูน) โดยก่อนหน้านั้นหลายปี ครั้งที่พระเจ้าแม่จามเทวีได้รับอัญเชิญให้เสด็จไปครองเมืองหริภุญชัย ดังกล่าวระหว่างที่พระแม่ฯ เสด็จจากเวียงละโว้ (ลพบุรี) ก็ได้มีเหล่าเสนาอำมาตย์ ข้าทาสบริวาร ติดตามรับใช้พระแม่ฯ มาจำนวนไม่น้อย
 
โดยมีพระพุทธรูปทองคำสัมฤทธิ์ (ปัจจุบันประดิษฐานบนวิหารวัดละโว้) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์จากกรุงละโว้ (ตามคำบอกเล่า) เข้าสู่นครหริภุญชัย จากนั้นต่อมาพระแม่ฯ ก็จะนำไปประดิษฐานไว้บนยอดดอยคำ (ปัจจุบันวัดพระธาตุดอยคำ)
 
แต่ในระหว่างเดินทางนั้นได้ผ่านหลายหมู่บ้าน มาตามทุ่งนาต่างๆ เป็นที่ลำบากอย่างยิ่งจนกระทั่งการชักลากพระพุทธรูปมาถึงบริเวณระหว่างทาง เชือกที่ผูกมัดที่ประทับ (ชาวบ้านเรียกว่าปวน) ได้ขาด
 
จึงทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ต้องหยุดพัก ณ บริเวณระหว่างทุ่งนานั้น เพื่อทำการซ่อมแซมให้คงทนและแข็งแรง จุดที่หยุดพักนั้นปัจจุบันเรียกว่า “บ้านยั้งปวน” หรือ “วัดมงคลเกษม” ในปัจจุบันหลัง
 
จากนั้นขบวนชักลากพระพุทธรูปก็ได้เคลื่อนที่ต่อไป จนกระทั่งมาถึงบริเวณที่มีหนองน้ำเล็กๆ ล้วนมีแต่โคลนอยู่เต็ม ประกับบริเวณนั้นเป็นป่ารกไปด้วยต้นไม้และเครือเถาวัลย์ต่างๆ และเป็นที่อาศัยของ วัว ควาย ไว้เป็นที่นอนในหนองน้ำแห่งนี้
 
ปรากฏว่าแท่นประทับพระพุทธรูปได้จมลงไปในหนองน้ำนั้นจึงไม่สามารถที่จะชักลากพระพุทธรูปไปให้ถึงบนยอดดอยคำได้ พระแม่จามเทวี จึงได้ตรัสสั่งให้พวกเสนา อำมาตย์ตลอดจนถึงบริวารที่ติดตาม
 
ได้ช่วยกันก่อฐานและองค์พระพุทธรูปไว้ ณ จุดนั้น โดยพระแม่ฯ ทรงคิดว่าพระพุทธรูปคงพึงพอใจที่จะประดิษฐานไว้ตรงนี้ ครั้นต่อมาพระแม่ฯ จึงมีพระรับสั่งการให้เสนา อำมาตย์ บริวารที่ติดตามพระองค์มาให้ปลูกสร้างบ้านเมืองขึ้นมา ณ สถานที่นั้นจึงได้เรียกว่า “เวียงละโว้” หรือวัดละโว้ในปัจจุบัน

โทร : 053434085

มือถือ : 0850339763

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดละโว้

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)