หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.หนองแก๋ว > วัดมงคลเกษม


เชียงใหม่

วัดมงคลเกษม

วัดมงคลเกษม

Rating: 3/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดมงคลเกษม เลขที่ 60 หมู่ 6 บ้านยั้งปวน ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย 1 ไร่ 2 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้สร้าง พ.ศ. 2218 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2218 พระครูวิทิตปัญญาคุณ ปญฺญาธโร เจ้าอาวาสวัดมงคลเกษม
 
วัดมงคลเกษม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2218 ชาวบ้านเรียกว่า วัดยั้งปวน ซึ่งมาจากสมัยพระนางเจ้าจามเทวีได้เดินทางมาเพื่อนำพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้บนยอดดอยคำ แต่ระหว่างทางมาผ่านทุ่งนาซึ่งมีความลำบากในการเดินทาง
 
และพอมาถึงจุดที่เป็นวัดในปัจจุบัน เชือกที่ผูกมัดที่ประทับ (ชาวบ้านเรียกปวน) ได้ขาด ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ต้องหยุดพัก เพื่อทำการซ่อมแซม ซึ่งบริเวณที่หยุดพักนี้ ปัจจุบันถูกเรียกว่า “บ้านยั้งปวน” หรือ “วัดมงคลเกษม” นั้นเอง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดมงคลเกษม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)