หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.หนองควาย > วัดร้อยจันทร์


เชียงใหม่

วัดร้อยจันทร์

วัดร้อยจันทร์

Rating: 4.1/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดร้อยจันทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองควาย อำเดงนภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด 4 ไร่ 2 งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ มี พระพุทธรูป และเจดีย์
 
วัดร้อยจันทร่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2380 โดยมี นายฮ้อยจัน เป็นผู้สร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2380 การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม ดังนี้ รูปที่ 1 พระคำมูล รูปที่ 2 พระคำมูล
 
รูปที่ 3 พระอุ่นเรือน รูปที่ 4 พระดวงคำ รูปที่ 5 พระอุทิศ ภทฺทโก รูปที่ 6 พระสมบูรณ์ กิตติญาโณ รูปที่ 7 พระดวงทิตย์ รูปที่ 8 พระบุญรัตน์
รูปที่ 9 พระดวงแก้ว กตสาโร รูปที่ 10 พระฐานะ จิตฺตธมฺโม และเจ้าอาสรูปปัจจุบัน คือ พระดนัย ธมฺมมิโก ซึ่งเป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่
 
ยุคสมัยเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่ได้มีระบบค้าขายกับต่างถิ่น เช่น เงี้ยว ลาว เป็นต้น และคนเชียงใหม่ก็ไปค้าขายต่างถิ่นเช่นกัน และในสมัยนั้นได้มีพระเจ้าไชยเชษฐา ซึ่งเป็นกษัตริย์ของเวียงจันทร์ของประเทศลาวในปัจจุบัน ได้มาปกครองเมืองเชียงใหม่ ซึ่งนับว่า ลาวกับเชียงใหม่ได้มีความสัมพันธ์กันดีเป็นอย่างมาก
 
คำว่าร้อยจันทร์มาจากคำว่า “ฮ้อยจันทร์”  ซึ่งเป็นภาษาลาว ฮ้อยเป็นสรรพนาม ซึ่งใช้เรียกนำหน้าผู้ซึ่งเป็นพ่อค้า ซึ่งต้อนวัวต้อนควายไปขาย และนายฮ้อยคนนี้ชื่อจันทร์ รวมเรียกว่า ฮ้อยจันทร์
 
นายฮ้อยจันทร์ได้เข้ามาทำการค้าขายในเมืองเชียงใหม่ ในยุคสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐา กษัตริย์เวียงจันทร์ ที่เข้ามาปกครองเมืองเชียงใหม่ ได้ต้อนวัวและต้อนควายมาเป็นระยะทางไกลมาก จากประเทศลาวมาถึงที่นี่
 
และเกิดความศรัทธาจึงได้สร้างวัดนี้ขึ้นมา และชาวบ้านก็ขนานนามของวัด ตามผู้ซึ่งสร้างวัด ก็คือวัดฮ้อยจันทร์ และต่อมาเรียกวัดร้อยจันทร์ ตามการออกเสียงของภาษาไทย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดร้อยจันทร์

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)