หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.หนองควาย > วัดแสงโชตนาราม


เชียงใหม่

วัดแสงโชตนาราม

วัดแสงโชตนาราม

Rating: 4.3/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแสงโชตนาราม เลขที่ 196 หมู่ 10 บ้านนาบุก ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย 6 ไร่ 2 ตารางวา
 
วัดแสงโชตนาราม ได้รับอนุญาตให้สร้าง เมื่อ  พ.ศ. 2520 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2531 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2532 พระรุ่งเรือง สิริภทฺโท เจ้าอาวาสวัดแสงโชตนาราม
 
นางแสงด้าย โชตนา ได้ถวายที่ดินสร้างวัด และได้เป็นประธานในการสร้างวัดร่วมกับศรัทธาชาวบ้าน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศสร้างเป็นวัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2531 ชาวบ้านเรียกว่า วัดแสงโชตนา
 
วัดแสงโชตนาราม เป็นวัดที่อยู่ภายในบริเวณหมู่บ้าน เป็นวัดขนาดเล็กที่ดำเนินตามหลักพระพุทธศาสนาตามแบบฉบับดั้งเดิม เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน ให้หมู่บ้านมีแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจพร้อมร่วมทำบุญตามประเพณีต่าง ๆ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแสงโชตนาราม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)