หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.หนองควาย > วัดตองกาย


เชียงใหม่

 วัดตองกาย (ชม 2242 ครั้ง)

วัดตองกาย

Rating: 3.4/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดตองกาย เลขที่ 144 หมู่ 1 บ้านตองกาย  ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2405 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2536 พระครูสมุห์ ธนกุล ธนปาโล เจ้าอาวาสวัดตองกาย
 
วัดตองกาย เมื่อก่อนมีชื่อเดิมว่า วัดโต้งล้อม” เนื่องจากบริเวณรอบๆ วัดในสมัยก่อนนั้นเป็น ไร่นาของชาวบ้าน ล้อมรอบวัดอยู่ ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า วัดโต้งล้อม
 
จากนั้นจึงเพี้ยนมาเป็นวัดตองกาย เนื่องจากมีต้นไม้สักมาพาดบริเวณหน้าวัด ในภาษาเหนือ คำว่าพาด ก็จะเรียกกันว่า “ก่าย เป็นวัดที่มีความสงบเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน บ้านตองกาย ที่จะมาทำบุญตักบาตรกันในวันพระ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดตองกาย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)