หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.บ้านแหวน > วัดวรเวทย์วิสิฐ


เชียงใหม่

วัดวรเวทย์วิสิฐ

วัดวรเวทย์วิสิฐ

Rating: 3.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดวรเวทย์วิสิฐ เลขที่ 49/2 หมู่ 9  บ้านเดื่อ  ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 1999 พระอธิการสมเพชร อินฺทะโชโต เจ้าอาวาสวัดวรเวทย์วิสิฐ
 
วัดวรเวทย์วิสิฐ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1999 เดิมเป็นวัดร้างชื่อว่า “วัดช่างหม้อ” เนื่องจากการทำบุญของชาวบ้าน แต่ก่อนจะไปทำบุญที่วัดเทพประสิทธิ์ แต่ระยะทางที่ไปวัดนั้นไกล ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยประชาชน จึงมีความเห็นว่า ในหมู่บ้านมีวัดร้างอยู่จึงควรช่วยกันบูรณะสร้างเป็นวัดขึ้น แล้วได้นิมนต์พระดวงดีมาอยู่จำพรรษา

โทร : 053368567

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดวรเวทย์วิสิฐ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)