หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.บ้านปง > วัดชัยวุฒิ


เชียงใหม่

 วัดชัยวุฒิ (ชม 2165 ครั้ง)

วัดชัยวุฒิ

Rating: 4.3/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดชัยวุฒิ ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ 1 บ้านไร่ใต้ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย กุฎิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญบุญ ปูชนียวัตถุ พระพุทธรูปต่าง ๆ
 
วัดชัยวุฒิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2205 ชาวบ้านเรียกว่า วัดไร่ใต้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2532 เจ้าอาวาสรูปที่ 1 ครูบาจัย รูปที่ 2 ครูบาวุฒิ รูปที่ 3 หลงพ่อฝัน รูปที่ 4 พระอธิการบุญชู
 
รูปที่ 5 พระอธิการวงศ์ รูปที่ 6 พระอธิการอินปั๋น รูปที่ 7 พระอธิการดวง รูปที่ 8 พระอธิการปั๋น รูปที่ 9 พระอธิการสมบูรณ์ รูปที่ 10 พระป๋นแก้ว กิจฺจสาโร ปัจจุบัน เจ้าอาวาส คือ พระครูชัยธรรมวุฒิ และยังดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โทร : 053430608

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดชัยวุฒิ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)