หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.บ้านปง > วัดอรัญญวาส (บ้านปง)


เชียงใหม่

 วัดอรัญญวาส (บ้านปง) (ชม 2190 ครั้ง)

วัดอรัญญวาส (บ้านปง)

Rating: 3/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอรัญญวาส ตั้งอยู่บนถนนสายหางดง-สะเมิง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปงอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นที่ราบแอ่ง มีภูเขาล้อมรอบและมีลำแม่น้ำท่าช้างไหลผ่าน หมู่บ้านนี้อาจจะค้นพบและสร้างโดยต้นตระกุลที่ขึ้นต้นด้วยอิน
 
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2320 ในอดีตพ่อค้าที่เดินทางมาค้าขายมักจะหยุดพักเหนื่อย ณ บริเวณแห่งนี้จนได้รับการขนานนามว่า “บ้านปงหยั้งม้า” (จอด,พัก) ประกอบกับมีเกลือแร่ที่สัตว์ต่าง ๆ มักจะมาหากิน ซึ่งตรงกับตำนานพื้นบ้านเรื่อง “กวางคำ” ที่เจ้านายฝ่ายเหนือไล่ล่าผ่านมาทางนี้ จนได้ชื่อว่า “บ้านปง”
 
ในอดีตวัดบ้านปง (อรัญญวาส) สร้างที่ดงกรรม (บริเวณสนามกีฬา) มาแล้วครั้งหนึ่งและได้ย้ายมาสร้างใหม่ที่นี่ ทั้งนี้เพราะคนในสมัยก่อนเชื่อกันว่าบริเวณนี้น่าจะเจริญกว่าที่ดงกรรม โดยมีท่านครูบาจินนา เป็นประธานพร้อมด้วยศรัทธาประชาชนได้ร่วมกันสร้างขึ้น เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2386 และได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา ให้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรัญญวาส (วัดที่อยู่ในป่า) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498
 
โลหะปราสาททิพยวิมาน ด้วยวัดอรัญญวาส (บ้านปง) 99 ม. 2 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ปัจจุบันมีอายุ 163 ปี
 
ถาวรวัตถุต่าง ๆ ภายในวัดบางส่วนได้รับความ ทรุดโทรม ผุพังไปตามกาลเวลา ซึ่งไม่สามารถใช้การได้ เปรียบดังเช่นอายุสังขารของมนุษย์ที่มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ตามกฎสามัญลักษณะ
 
ประกอบกับวัดอรัญญวาส (บ้านปง) เป็นที่ตั้งของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านปง ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการเผยแผ่ อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ฯ
 
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและถาวรวัตถุในพระ พุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าควบคู่กันไป อนึ่งในปีพุทธศักราช 2550 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ศรัทธาสาธุชนและพสกนิกรชาวบ้านปง จึงร่วมมือร่วมใจกันที่จะดำเนินโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุสุวรรณ เจดีย์ศรีเมืองปง
 
และก่อสร้างโลหะปราสาททิพยวิมาน เฉลิมพระเกียรติ ทรงล้านนาหลังแรกของโลก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้หลุดพ้นจากวัฎฎสงสารนี้
 
ทั้งยังเกิดความเชื่อมั่นในพระพุทธพจน์ที่ว่า "ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" จากการได้ร่วมสร้างและสักการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันที่ดีที่สุด ถึงผลแห่งการประพฤติดีปฏิบัติชอบ และพลังแห่งความดีอันบริสุทธิ์อันเป็นปรมัตถ์ต่อไป

มือถือ : 0861891948

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดอรัญญวาส (บ้านปง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)