หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.น้ำแพร่ > วัดพระธาตุดอยถ้ำ


เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยถ้ำ

วัดพระธาตุดอยถ้ำ

Rating: 2.9/5 (20 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระธาตุดอยถ้ำ เลขที่ 112 หมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 27 ไร่ ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2548
 
วัดพระธาตุดอยถ้ำ นอกจากจะเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างมานานแล้วก็ตาม ยังเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ และเป็นที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันมาก ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ออบขาน ที่อยู่ในเขตตำบลน้ำแพร่ ห่างจากวัดดอยถ้ำประมาณ 14 กิโลเมตร นอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่ข้างเคียง คือ สวนสัตว์ไนซ์ซาฟารีและพืชสวนโลก ห่างจากวัดดอยถ้ำ ประมาณ 5 กิโลเมตร ไปทางตัวเมืองเชียงใหม่ (ด้านทิศเหนือของวัดดอยถ้ำ)
 
ในช่วงเวลา ประมาณ พ.ศ. 2170 มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่า บ้านดอยถ้ำ เพราะสถานที่แห่งนี้ลักษณะเป็นดอยคือเนินเขาลูกเล็ก ๆ ช่วงเวลานั้นยังไม่มีวัดและองค์พระธาตุ ยังเป็นป่าดงดิบ และมีพันธ์ไม้นานาพันธุ์ขึ้นเต็มดอย จึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ พวกเด็ก ๆ ชอบมาเที่ยวเล่นซ่อนหากันเสมอ
 
ประกอบกับสถานที่แห่งนี้เป็นที่สวยงามและร่มรื่นด้วยพันธ์ไม้ต่าง ๆ มีตำนานเล่าขานจากผู้แก่ผู้เฒ่าทุกรุ่นตลอดมาว่า พระธาตุดอยถ้ำเริ่มสร้างขึ้นในสมัย ท่านขุนเวียงด้งซึ่งเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนานำกองทหารมาตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลจาก ดอยถ้ำนี้มากนัก ขุนเวียงด้งท่านมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อ นางจันทน์หอม
 
ซึ่งยังเป็นเด็กอยู่พี่เลี้ยงของนางชอบพานางมาเที่ยวบนดอยถ้ำอยู่เสมอ อยู่มาวันหนึ่งจะด้วยถึงคราวเคราะห์ร้ายของนางหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ นางได้หายตัวไป ขุนเวียงด้งผู้เป็นพ่อได้พยายามให้ทหารและชาวบ้านช่วยกันตามหานางแต่ไม่พบ แต่ได้พบรอยงูใหญ่ที่เลื้อยเข้าปากถ้ำ ถ้ำนี้จึงได้เรียกกันว่า ถ้ำงูลืน แต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ เนื่องจากปากถ้ำไม่กว้างนัก จะเข้าได้ก็เฉพาะงูเท่านั้น
 
ด้วยเหตุนี้เอง ท่านขุนเวียงด้งจึงไม่มีใครสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ เมื่อผ่านเลยไปครบ 3 วัน ท่านขุนเวียงด้งจึงให้สร้างพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานระลึกลูกสาวของท่าน นับตั้งแต่นั้นมาจวบจนทุกวันนี้ได้มีประชาชนทั่วไปได้มากราบไหว้บูชาพระธาตุเป็นประจำ จึงเกิดมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุแห่งนี้ทุกครั้งใน กลางเดือน 7  (เดือน 9 ภาคเหนือ) ของทุกปี
 
เดิมนั้น วัดพระธาตุดอยถ้ำมีผู้จารึกประวัติของวัดไว้หน้าวิหาร แต่ได้ลบเลือนไปตามกาลเวลาจนไม่สามารถจะอ่านได้ใจความ พระอธิการบุญส่ง ธมฺมกาโม (หลวงพ่อบุญส่ง) ท่านได้มาบูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่  ได้ทำการศึกษาและสอบถามผู้รู้แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุดอยถ้ำให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป
 
วัดดอยถ้ำ นอกจากจะเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างมานานแล้วก็ตาม ยังเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและเป็นที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันมาก ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ออบขาน ที่อยู่ในเขตตำบลน้ำแพร่ ห่างจากวัดดอยถ้ำประมาณ 14 กิโลเมตร นอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่ข้างเคียง คือ สวนสัตว์ไนซ์ซาฟารีและพืชสวนโลก ห่างจากวัดดอยถ้ำ ประมาณ  5 กิโลเมตร ไปทางตัวเมืองเชียงใหม่ (ด้านทิศเหนือของวัดดอยถ้ำ)
 
วัดดอยถ้ำ ซึ่งมีท่านพระอธิการบุญส่ง ธมฺมกาโม เป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นพระนักพัฒนา ทั้งด้านศาสนสถานและด้านวัตถุ นอกจากนี้ท่านเป็นผู้ให้ความรู้และความคิดทางด้านพุทธศาสนา และด้านการให้กำลังใจแก่ผู้ที่ตกทุกได้ยากโดยท่านได้ประกอบพิธีสวดนพเคราะห์ใหญ่ สวดสืบชาตาหลวง สวดเสริมบารมี สวดบูชาดวง สวดตัดเวรตัดกรรม เป็นประจำไม่จำกัดเวลา
 
นอกจากนี้แล้ว ท่านเจ้าอาวาสได้อนุรักษ์ประเพณีของชาวเหนือ คือ ได้จัดงานระเพณีสรงน้ำพระธาตุขึ้นทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ภาคเหนือ) ซึ่งมีชาวพุทธจากทุกที่มาร่วมงานเป็นประจำทุกปี
 
ทางวัดมีศาลา 3 ชั้นรองรับนักท่องเที่ยวมาพักอาศัย เมื่อเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ ซึ่งสามารถรับได้ถึง 100 คน ต่อคืน สถานที่สะดวกสบายทั้งที่พัก และห้องน้ำ เป็นที่สงบร่มรื่น ขึ้นไปบนดาดฟ้าแลเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองเชียงใหม่, เมืองลำพูน, ดอยสุเทพ และเทือกเขาผิวปันน้ำได้อย่างชัดเจน

โทร : 053214548

มือถือ : 0897445422

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดพระธาตุดอยถ้ำ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)