หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.น้ำแพร่ > วัดเอรัณฑวัน


เชียงใหม่

วัดเอรัณฑวัน

วัดเอรัณฑวัน

Rating: 4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเอรัณฑวัน เลขที่ 84 หมู่ 3 บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 244
 
อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 62 เมตร จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ ประมาณ 88 เมตร จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก ประมาณ 62 เมตร จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก ประมาณ 66 เมตร ติดคลองซอยชลประทาน มีที่ธรณีสงฆ์ ประมาณ 3 แปลง
 
วัดเอรัณฑวัน มีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลากุฏิสงฆ์ หอฉัน และโรงครัว ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธ ฆ้อง และกลองโบราณ 1 ชุด
 
วัดเอรัณฑวัน ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2363 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2498 วัดพัฒนาดีเด่น พ.ศ. 2550 พระครูเกษมจริยโกวิท เขมจาโร เจ้าอาวาสวัดเอรัณฑวัน
 
วัดเอรัณฑวัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2363 เดิมเป็นที่ว่างเปล่า และในหมู่บ้านยังไม่มีวัด ศรัทราชาวบ้านจึงได้สร้างโรงธรรมขึ้น ต่อมามีการพัฒนาต่าง ๆ หมู่บ้านคนก็เริ่มเข้ามาอยู่เยอะ
 
ครูบาปัญญา พร้อมด้วยคณะศรัทรา ในละแวกนั้นจึงได้ช่วยกันปลูกสร้างวัดชื่อวัดป่าละหุ่ง ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดเอรัณฑวัน ตั้งแต่นั้นมาได้รับพระพระราชทานวิสุงคามสี
 
กลองมองเซิงวัดเอรัณพวัน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลองที่ขึงด้วยหนังทั้งสองหน้า มีสายโยงเร่งเสียง รูปร่างคล้ายตะโพนมอญ ไม่มีขาตั้ง แต่มีสายร้อย สำหรับคล้องคอเวลาตี ขื่อกลองมองเซิง เป็นภาษาไทยใหญ่ ใช้ตีในงานของวัด แห่นาคสามเณร ขบวนแห่ครัวทาน และประกอบการฟ้อนพื้นเมือง

โทร : 053426791

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเอรัณฑวัน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)