หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.ขุนคง > วัดขุนคง


เชียงใหม่

วัดขุนคง

วัดขุนคง

Rating: 3.4/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดขุนคง หมู่ 5 บ้านขุนคง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตให้สร้าง พ.ศ. 2350 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2536 พระครูสุสีลานุรักษ์ รกฺขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดขุนคง
 
หมู่บ้าน และวัดเป็นพื้นที่อาณาจักรหริกุญไชย (เก่า) และ ณ จุดนี้คือชุมชนเก่ามีหมู่บ้านร้างทั่วไปหมด เดิมเรียกว่าหมู่บ้านหง และมาเปลี่ยนแปลงในยุคพระเจ้ากาวิละ “ยุคเก็บผ้าใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง”
 
โดยพระองค์ได้นำพวกละว้าจาก อำเภอสันป่าตอง มาอยู่ที่หมู่บ้านร้าง คือหมู่บ้านหง โดยผู้นำในครั้งนั้นมียศเป็นขุน ชื่อว่าปู่ขุนคง พร้อมปู่ขุนคงได้นำชาวบ้านมาพัฒนาสร้างหมูบ้านขึ้น พร้อมบูรณะวันร้างบ้านหง เลยเปลี่ยนชื่อว่า วันขุนคงหลวงและบ้านขุนคงตามชื่อผู้นำหมู่บ้านขุนคงตราบจนมาถึงปัจจุปัน
 
ประเพณีการทำบุญสลากภัตวัดขุนคง หมู่ที่ 5 บ้านขุนคงหลวง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2555 โดยจะมีศรัทธา ญาติโยม
 
จัดเตรียมต้นสลากภัต ที่สวยงาม มีของกิน ของใช้ต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัย นำมาถวาย ที่เรียกว่า "ต้นสลาก" โดยต้นสลากที่นำมาทำบุญ ทางวัดจะนำไปลงทะเบียน (ลงเส้น) ว่าต้นนั้น ได้ลำดับที่เท่าไร จะมีการจับสลาก ว่าสลากภัตต้นนั้น จะนำไปถวายแก่ พระสงฆ์รูปใด

มือถือ : 0895533178

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดขุนคง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)