หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สารภี > ต.สารภี > วัดมงคลวนาราม


เชียงใหม่

วัดมงคลวนาราม

วัดมงคลวนาราม

Rating: 3.4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดมงคลวนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 76 บ้านป่าแดด ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน
 
อาณาเขตติดกับสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือประมาณ 66 วา จดที่ครอบครอง ทิศใต้ประมาณ 91 วา จดถนนที่สาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันออกประมาณ 26 วา จดที่สวน ทิศตะวันตกประมาณ 29 วา จดถนนที่สาธารณะประโยชน์
 
วัดมงคลวนาราม ประมาณปี พ.ศ. 2401 พระเดชะร่วมกับชาวบ้านสร้างวัดขึ้นในที่ดินของวัดร้าง ให้ชื่อว่า วัดป่าอารามบ้านไร่ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าแดด เพราะพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่โล่งมีต้นไม้น้อย
 
ครั้งถึงปี พ.ศ. 2526 ทางวัดขอเปลี่ยนชื่อวัด กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2519 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร
 
ปูชนียสถานที่สำคัญภายในวัด 1. อุโบสถแบบทรงไทยลานนา 2. วิหาร 3 พระเจดีย์ 4. รูปปั้นครูบาศรีวิชัย ปัจจุบัน พระอธิการบุญยืน ถาวรธมฺโม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดมงคลวนาราม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)