วัดกอประจำโฮง

วัดกอประจำโฮง

วัดกอประจำโฮง

ประชากร จำนวน: 2643 คน  Share Facebook  
Rating: 2.8/5 (13 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดกอประจำโฮง ตั้งอยู่บ้านสันกัปตองเหนือ ถนนเชียงใหม่ –ลำปาง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ประวัติความเป็นมา
 
ตามบันทึกของนักธรณีวิทยากรมศิลปกรได้บันทึกว่า สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน เมื่อประมาณ 700 ปีมาแล้ว และอีกทั้งตามบันทึกของกรมศาสนาได้บันทึกไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นวัด
 
ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนสันนิฐานว่าเป็นวัดหัวเมืองชั้นนอกของเวียงกุมกาม (ตามโฉนดที่ดินสยามรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี) มีชื่อว่า วัดกอจำโฮง
 
วัดกอประจำโฮง มีอายุนานกว่า 700 ปี เดิมทีเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากเพราะชาวบ้านพากันสร้างและมีครูบาอาจารย์ที่เก่งทางด้านวิชาอาคม ช่วยกันรักษา แต่พอไม่นานเนื่องจากถูกภัยธรรมชาติ อันเกิดจากสายน้ำ และวาตภัยทำลาย
 
จึงทำให้วัดแห่งนี้ที่เคยเจริญรุ่งเรื่องมากกลายเป็นวัดร้างและถูกลืมไป เหลือทิ้งไว้แต่ซากปรักหักพังโดยไม่เหลือสภาพที่จะบูรณะขึ้นมาใหม่ได้จึงถูกทิ้งให้รกร้างมาเป็นเวลานาน
 
จนกระทั่งในวันที่ 1 มีนาคม 2538 สถานที่รกร้างแห่งนี้ก็ได้รับการพัฒนาปรับปรุงสภาพขึ้นมาใหม่ โดยคณะศรัทธาได้ไปกราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จำนวน 19 รูป มาทำพิธีเข้าปริวาสกรรมเป็นเวลา 7 วัน
 
ต่อมาได้ไปนิมนต์ พระปกรณ์ กิตฺติธมฺโม จากวัดหนองป่าแสะ ตำบลชมภู มาช่วยพัฒนาวัด จนได้รับการยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่ถูกต้องเมื่อปี พ.ศ. 2541 และ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
แผนที่ วัดกอประจำโฮง แผนที่วัดกอประจำโฮง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดกอประจำโฮงวัดกอจำโฮง วัดโพธิ์ศิริมงคลทอง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)