วัดปากคลอง

วัดปากคลอง

วัดปากคลอง

ประชากร จำนวน: 1699 คน  Share Facebook  
Rating: 3.8/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดปากคลอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2320 ตั้งอยู่เลขที่ 181 บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9 ตำบล สันทราย อำเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
 
วัดปากคลอง มีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร 2 งาน 25 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2420 พระอธิการพงษ์มิตร วิสุทฺธสีโล เจ้าอาวาสวัดปากคลอง
 
สิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุมีอาคารเสนาสนะประกอบไปด้วย วิหาร-กุฎิสงฆ์-ศาลาการเปรียญ ทรงไทยก่ออิฐถือปูน หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ-กระเบื้องลอนคู่ มีหอระฆัง ศาลาบาตร และโรงครัว ปุชนียวัตถุมีพระสิงห็สาม
 
วัดปากคลอง เป็นวัดที่พุทธศาสนิกชน นิยมไปปฏิบัติธรรม กัมมัฎฐาน เพราะเจ้าอาวาส มักจะได้รับการนิมนต์ไปเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชน และประชาชนเสมอ
แผนที่ วัดปากคลอง แผนที่วัดปากคลอง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดปากคลอง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)