วัดแสนหลวง

วัดแสนหลวง

วัดแสนหลวง

ประชากร จำนวน: 2558 คน  Share Facebook  
Rating: 3.6/5 (11 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแสนหลวง ตำบลยางเนิ้ง สร้างด้วยศรัทธาเพื่อเป็นอนุสรณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือท่านหนึ่งซึ่งได้รับราชการตำแหน่ง“แสนหลวง” ในราชวงศ์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทรงพระนามว่า “เจ้ากาวิละ” เมื่อปี พ.ศ. 2339 มีประวัติโดยสังเขปดังนี้
 
ในรัชสมัยพระเจ้าเมกุฏได้เสียเมืองเชียงใหม่ให้แก่จอมกษัตริย์ผู้ยิ่งยงแห่งพุกามประเทศ“บุเรงนองมหาราช” ในปี พ.ศ. 2101 นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นมานครเชียงใหม่ตกอยู่ในอำนาจของพม่าเป็นเวลาช้านาน
 
ต่อมาปี พ.ศ. 2317 “พระยาจ่าบ้าน” (บุญมา) ซึ่งเป็นน้าของพระเจ้ากาวิละได้ร่วมคิดกับพระเจ้ากาวิละนำทัพของพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งตั้งตนเป็นใหญ่หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาเข้าตีเมืองเชียงใหม่ ทำการขับไล่พม่าออกจากแผ่นดินลานนา เมืองเชียงใหม่จึงเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่ง แต่หาความสุขมิได้ ไพร่ฟ้า – ประชากรไม่เป็นอันทำมาหากิน
 
เนื่องจากถูกพม่ายกทัพมารบกวนอยู่เสมอซ้ำรายยังขาดแคลนเสบียงอาหาร ประกอบกับป้อมคูประตูหอรบ ชำรุดทรุดโทรมมาก จึงอพยพผู้คนถอยร่นจากเมืองเชียงใหม่มาตั้งรับข้าศึกอยู่ ณ เวียงหวาก (ปัจจุบันเวียงหวากอยู่ในอำเภอสารภี)
 
เดิมอำเภอสารภี ชื่ออำเภอป่ายางเนิ้ง (เลิ้งเอนปลายไปทางทิศตะวันออก“เลิ้ง” แปลว่า ใหญ่ –ผู้เรียบเรียง) มีต้นยางใหญ่ต้นหนึ่ง ตามตำนานกล่าวว่า ขนาดสามคนโอบต้นยางนั้นยังขาดไป 1 คืบ ต้นยางใหญ่นี้อยู่แถวบริเวณโรงฆ่าสัตว์สุขาภิบาลยางเนิ้งแต่ก่อน
 
ส่วนเวียง หรือ เมืองหวากยังปรากฏเห็นกำแพงดินอยู่เป็นตอน ๆ แถวหลังโรงฆ่าสัตว์ถึงบ้าน พ.ต.ต. อุดม กตัญญู และบ้านลุงอ้าย แม่แดง สันคือ (คู) ตราบเท่าทุกวันนี้ ส่วนอื่น ๆ นั้นถูกน้ำท่วม น้ำเซาะพังทลายไปบ้าง ถูกบุกเบิกเป็นไร่ นา สวน ไปบ้าง
 
เมื่อสร้างเมือง (เวียงหวาก) เสร็จแล้ว พระเจ้ากาวิละและพญาจ่าบ้านซึ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีความเห็นชอบตรงกัน อยากจะสร้างวัดเป็นอนุสรณ์สักวัดหนึ่งไว้บำเพ็ญกุศลของข้าราชการในสำนัก และไพรฟ้าประชากร จึงประชุมเสนาอำมาตย์และชาววัง ที่ประชุมให้ความเห็นพร้อมกันแสดงความยินดี“แสนหลวง” ได้รับมอบหน้าที่เป็น “สล่า” (นายช่าง) ออกแบบก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2338
 
ต่อมาไม่นานนักพ่อเจ้าแสนหลวงก็ถึงแก่อนิจกรรม จากนั้นอีกเพียง 3 วัน เจ้ามหาเถรจ่อคำโต๊ะโร เจ้าอาวาสได้ถึงแก่มรณภาพ พระเจ้ากาวิละจึงจัดปลงศพ (เผาศพ) พร้อมกัน เมื่อทำบุญปลงศพแล้วจึงให้สล่าแต่งหอ (ศาล) ไว้ 2 หอ
 
หอคำให้สร้างที่หลังวิหาร แต่ได้สร้างพระวิหารหลังใหม่ที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ หอคำหลังนี้ก็หายสาบสูญไป หอพ่อเจ้าแสนหลวง สร้างไว้ที่แจ่ง (มุม) กำแพงวัดด้านเหนือ คือ ที่ศาลาบาตรใกล้ต้นโพธิ์ปัจจุบัน เพราะได้ขยายกำแพงออกไป หอศาลเจ้าพ่อแสนหลวงจึงได้ตั้งอยู่ในวัด ณ ต้นโพธิ์ตราบเท่าทุกวันนี้ แต่ศาลเจ้าพ่อแสนหลวงได้ถูกโยกย้ายปลูกขึ้นใหม่หลายครั้ง
 
เมื่อเจ้าพ่อแสนหลวงได้สิ้นบุญไปสู่บุญแล้ว พระเจ้ากาวิละ และพญาจ่าบ้าน จึงได้กรุณาโปรดให้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า“วัดแสนหลวง” เพื่อเป็นอนุสรณ์ของ “พ่อเจ้าแสนหลวง” สืบพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป และเป็นที่สักการบูชาอบรมศีล สมาธิ ปัญญาของพุทธศษสนิกชนต่อไปอีกนานเท่านาน
แผนที่ วัดแสนหลวง แผนที่วัดแสนหลวง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดแสนหลวง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)