หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สารภี > ต.ท่าวังตาล > วัดป่างิ้ว (ท่าวังตาล)


เชียงใหม่

 วัดป่างิ้ว (ท่าวังตาล) (ชม 2941 ครั้ง)

วัดป่างิ้ว (ท่าวังตาล)

Rating: 3.3/5 (12 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่างิ้ว (ท่าวังตาล) วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2435 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2541 พระปลัด ปิย ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว
 
วัดป่างิ้ว (ท่าวังตาล) ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภภาคม 2535 เดิมมีชื่อว่า วัดศรีบุญเรือง โดยท่านพระครูญาณรังษี (ตุ๊หลวงปิดตา) วัดไชยนางเหลียว (วัดไชย มงคล ป่ากล้วย) เป็นประธานก่อสร้างร่วมกับแม่เจ้าสมนา เจ้าแก้วปิงเมืองพ่อน้อยอินถา พ่อน้อยยานะ พ่อน้อยมโน ร่วมกับศรัทธาสาธุชน และมีศรัทธา จำนวน 25 หลังคาเรีอน
 
โดยมีเจ้าอาวาสปกครองมาจนถึงปัจจุบันนี้ 13 รูป ได้แก่ พระปลัดปิยะ ธรรมวะโร เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว และพระครูวิเชียรปัญญา (ครูบาทันใจ) ท่านได้ลาออก เพราะเนื่องจากท่านไม่ค่อยได้อยู่ปกครองวัด พระเจ้าทันใจ )
 
เลยเป็นที่ปรึกษาเจ้าอาวาสแทนยกให้ลูกศิษยประวัติการสร้างวัดตั้งแต่ ปี พ.ศ.2531 พระอธิการ ณรงค์ คุณฺสํวโร เดิมอยู่วัดแม่สะลาบ ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้รับนิมนต์เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 28 มีนาคม 2531 และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวัน 28 มิถุนายน 2535 ปัจจุบันนี้วัดป่างิ้วได้มีอายุครบ 112 ปี

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป่างิ้ว (ท่าวังตาล)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)