หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สารภี > ต.ท่าวังตาล > วัดป่ากล้วย (ท่าวังตาล)


เชียงใหม่

วัดป่ากล้วย (ท่าวังตาล)

วัดป่ากล้วย (ท่าวังตาล)

Rating: 2.3/5 (16 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่ากล้วย ตั้งอยู่เลขที่ 171 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา โฉนดเลขที่ 2770
 
อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้จดลำเมืองสาธารณะ ทิศตะวันออกจดที่ดินของเอกชน ทิศตะวันตกจดถนน และลำเมือง  2668, 2771, 2667, 10405, 2666 และ11657
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ทรงไทยลานนา ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีเจดีย์ พระบาท 4 รอย และพระพทธรูปทองสัมฤทธิ์สิงห์หนึ่ง
 
วัดป่ากล้วย ตามที่แจ้งในทะเบียนวัดตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2339 ประมาณ พ.ศ.2412 ได้ย้ายจากที่เดิมมาตั้งในปัจจุบัน เดิมมีนามว่า วัดหัวฝาย วัดนางเหลียว วัดไชยมงคล ปัจจุบันเรียกกันอีกนามหนึ่งว่า วัดไชยมงคลป่ากล้วย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป่ากล้วย (ท่าวังตาล)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)