หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สารภี > ต.ดอนแก้ว > วัดสันต้นกอก


เชียงใหม่

วัดสันต้นกอก

วัดสันต้นกอก

Rating: 2.5/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันต้นกอก เลขที่ 57 บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 7 ถนน - ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา โฉนดเลขที่ 13684
 
อาณาเขตติดกับสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดถนนและบ้านราษฎร ทิศใต้ ติดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออก ติดกับโรงเรียน (ที่ราชพัสดุ) ทิศตะวันตก ติดกับบ้านของราษฎร
 
วัดสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2390 เดิมมีต้นมะกอกหวานอยู่ที่หน้าวัด จึงได้ตั้งชื่อว่า วัดสันต้นกอก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461
 
สิ่งก่อสร้างภายในวัด วิหาร อุโบสถ กุฎิสงฆ์ ศาลา เจดีย์ หอระฆัง ปูชนียสถานสำคัญภายในวัด พระพุทธรูปทองคำ พระสิงห์ พระพุทธรูปเงิน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันต้นกอก

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)