หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สารภี > ต.ไชยสถาน > วัดโพธิมงคล


เชียงใหม่

วัดโพธิมงคล

วัดโพธิมงคล

Rating: 4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโพธิมงคล ตั้งอยู่เลขที่ 6 บ้านโพธิมงคล หมู่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา พระมหาเดชา ฐิติวณโณ เจ้าอาวาสวัดโพธิมงคล
 
อาณาเขตทิศเหนือ ประมาณ 90 วา จดถนนทิศใต้ประมาณ 90 วา จดหมู่บ้าน ทิศตะวันตกประมาณ 78 วา จดโรงเรียน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 งาน
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร 1 หลัง ศาลาบาตร 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 1 หลัง พร้อมกำแพงรายรอบวัด ปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปแบบเชียงแสนเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ จำนวน 2 องค์ พร้อมพระพุทธรูปเก่าแก่ปางต่าง ๆ หลายองค์
 
และมีเจดีย์แบบพม่า 1 องค์ มีคณะศรัทธาหมู่บ้าน จำนวน 150 ครัวเรือน วัดโพธิมงคลสร้างเมื่อ พ.ศ.2305 เดิมชื่อวัด กาละโบ๋ เพราะมีนายโป๋ นางก๋า ชาวพม่า เป็นผู้บริจาคที่ดินและริเริ่มสร้่างวัด จึงนำชื่อคนทั้งสองมารวมกันเป็นชื่อวัด

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดโพธิมงคล

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)