หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สารภี > ต.ไชยสถาน > วัดเชียงขาง


เชียงใหม่

วัดเชียงขาง

วัดเชียงขาง

Rating: 3.3/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเชียงขาง ตั้งอยู่เลขที่ 142 บ้านเชียงขาง หมู่ 7 ตำบล ไชยสถาน อำเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งที่วัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 29390
 
วัดเชียงขาง ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2325 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2544 พระอธิการเสน่ห์ จนฺทสโร เจ้าอาวาสวัดเชียงขาง
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 55 วา จดทุ่งนา ทิศใต้ประมาณ 94 วา จดทุ่งนา ทิศตะวันออกประมาณ 55 วาจดทุ่งนา ทิศตะวันตกประมาณ 60 วาจดโรงเรียนประชาบาล อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร ศาลาบาตร และกุฎิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ พระพุทธรูปปูนปั้น

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเชียงขาง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)