หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.บ้านแม > วัดบ้านดง (บ้านแม)


เชียงใหม่

วัดบ้านดง (บ้านแม)

วัดบ้านดง (บ้านแม)

Rating: 4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านดง (บ้านแม) ตั้งอยู่เลขที่ 129 บ้านดงหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา
 
วัดบ้านดง (บ้านแม) อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 31 เมตร จดที่นาของราษฎร ทิศใต้ประมาณ 72 เมตร จดที่สวนของราษฎร ทิศตะวันออก 37 เมตร จากถนนสาธารณะ ทิศตะวันตก 37 เมตร จดที่สวนของราษฎร สิ่งที่ปลูกสร้างภายในวัดประกอบไปด้วยวิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ และเสนาสนะต่างๆ
 
วัดบ้านดง (บ้านแม) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2342 การบริหาร และการปกครองมี พระครูพิพัฒนกิจโกศล จนฺทสโร เจ้าอาวาสวัดบ้านดง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบ้านดง (บ้านแม)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)