หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.บ้านแม > วัดต้นงิ้ว


เชียงใหม่

วัดต้นงิ้ว

วัดต้นงิ้ว

Rating: 4/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดต้นงิ้ว เลขที่ 82 หมู่ 4 บ้านฉิมพลี ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50120 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2517 พระอธิการญาณวิทย์ ชยาภิรโต เจ้าอาวาสวัดต้นงิ้ว (ฉิมพลีมงคล)
 
วัดต้นงิ้ว สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.ใดไม่มีปรากฏหลักฐาน ต่อมาชาวบ้านต้นงิ้วได้ย้ายหมู่บ้านขึ้นไปทางทิศเหนือมาตั้งอยู่ฟากตะวันตกของลำเหมืองหลวง (เจ้าศรีหมื่น) ปัจจุบันลำเหมืองสายนี้ยังมีอยู่และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นใหม่ว่า บ้านฉิมพลี
 
แต่ชาวบ้านยังขาดวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางในการทำบุญและอบรมจิตใจ จึงได้พากันมาแผ้วถางวัดร้างคือ วัดต้นงิ้ว เดิมมีเนื้อที่เพียง 4 ไร่เศษ  ดังนั้นจึงได้การบริจาคที่ดินจาก นายปั๋น ธิราษฏร์เเนื้อที่ ประมาณ 1 ไร่ 23 ตาราวา เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2503 โดยมีเอกสารการบริจาคที่ดินยังมีอยู่
 
การสร้างวัดก็เริ่มขึ้นโดยการนำของ พ่อหนานดวงแก้ว ขุมคำ พ่อน้อยปั๋น ธิราษฏร์ พ่อต๋า คำจินะ และผู้ใหญ่บ้าน คือนายอ้าย อุ่นขุ้ม จึงได้พาชาวบ้านบุกเบิก และเข้าปริวาสกรรม เมื่อพ.ศ.2502 ได้นิมนต์สามเณรบุญสม โสภา(ชัยชนะมงคล) จากวัดรังษีสุทธาราม มาอยู่จำพรรษา
 
และได้นิมนต์ ท่านครูบาบุญมา เมโธ(เมธา)วัดน้ำบ่อหลวงมา เป็นประธานสงฆ์ในการก่อสร้าง ซ่อมแซมเสนาสนะต่าง ๆ เช่น กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญบุญ ศาลาการเปรียญ อุโบสถ 
 
และซ่อมแซมเจดีย์องค์เดิมซึ่งเป็นแบบมอญมาเป็นแบบไทยประยุกต์ สร้างพระวิหาร มาตามลำดับ ทั้งหมดจัดว่าเป็นเสนาสนะที่มั่นคง จนกระทั่ง เมื่อปี พ.ศ.2517 ทางกระทรวงศึกษาธิการประกาศยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์
 
ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2533 พระอธิการบุญสม สุธีโร ได้รับตำแหน่งเป็นพระครูอุดมสิทธิมงคล เจ้าคณะตำบลบ้านแม เขต 2 จนถึงปี พ.ศ. 2536 ท่านก็ได้มรณภาพลง รวมอายุได้ 54 ปี 34 พรรษา และได้มีเจ้าอาวาสต่อ ๆ มาอีกหลายรูป จนถึงปัจจุบันมี พระอธิการญาณวิทย์ ชยาภิรโต เป็นเจ้าอาวาสวัดต้นงิ้ว (ฉิมพลีมงคล)

มือถือ : 0823831412

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดต้นงิ้ว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)