หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.บ้านแม > วัดกิ่วแลน้อย


เชียงใหม่

วัดกิ่วแลน้อย

วัดกิ่วแลน้อย

Rating: 3.1/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดกิ่วแลน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 167 บ้านกิ่วแลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 151
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 29 วา จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ประมาณ 39 วา จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันออกประมาณ 29 วา จดเขตโรงเรียนกิ่วแลน้อย ทิศตะวันตกประมาณ 49 วา จดทางสาธารณะประโยชน์  
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหารทรงโบราณภาคเหนือ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี พระประธาน พร้อมทั้งพระพุทธรูปอันดับซ้ายขวา องค์พระก่ออิฐถือปูน ปางมารวิชัย
 
วัดกิ่วแลน้อย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2385 โดยมีราษฎรจากบ้านกิ่วแลหลวงเป็นผู้สร้าง การบริหารและการปกครอง มี พระครูโอภาสวรกิตติ์ กิตฺติสทฺโท เจ้าอาวาสวัดกิ่วแลน้อย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดกิ่วแลน้อย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)