วัดเวฬุวนาราม

วัดเวฬุวนาราม

วัดเวฬุวนาราม

ประชากร จำนวน: 1057 คน  Share Facebook  
Rating: 4/5 (4 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเวฬุวนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 95 บ้านสันกอเก็ด หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา พระอธิการพนมพร มหาปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
 
อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 64 วา จดสวนเอกชน ทิศใต้ ประมาณ 64 วา จดถนนผนังกั้นน้ำ ทิศตะวันออก ประมาณ 48 วา จดที่บ้านของราษฎร ทิศตะวันตก ประมาณ 48 วา จดสวนราษฎร อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหารทรงโบราณ ศาลาการเปรียญ ศาลาเอนกประสงค์ กุฏิสงฆ์ ศาลาบาตร หอระฆัง เจดีย์ โรงครัว
 
วัดเวฬุวนาราม เดิมเป็นวัดร้าง โดยการถวายที่ดินของพ่ออุ๊ยแก้ว แม่อุ๋ยหลอม อ้ายม๊อก และได้ทำการสร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการ ยกวัดมีพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2517 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2541 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
 
การบริหาร และการปกครอง รูปที่ 1 พระครูอุ่น อตุถกาโม 2500 - 2538 รูปที่ 2 หลวงพ่อพระครูพิบูลวิหารการ 2539 ถึงปัจจุบัน ตามทะเบียนประวัติเล่ม 9 หน้า 495 และตามคำบอกเล่าของ ผู้เฒ่า ผู้แก่
 
วัดเวฬุวนาราม ตั้งอยู่บ้านสันกอเก็ต หมู่ 10 เลขที่ 95 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน
 
วัดเวฬุวนาราม เดิมเป็นที่ดินของพ่ออุ้ยแก้ว แม่อุ้ยหลอม อ้ายม๊อก เมื่อสมัยก่อนตอนทำสวนทำไร่ ปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผลมากนัก ประกอบกับที่บริเวณนั้นได้พบอิฐโบราณ จึงได้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นวัดมาก่อน
 
จึงได้ไปปรึกษาท่าพระครูวิหารการ เจ้าอาวาสวันโรงวัว ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อจะถวายที่ดินผืนนี้สร้างเป็นวัด เมื่อปี 2500 และเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2541 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดเวฬุวนารามได้พัฒนาด้านศาสนวัตถุ ตลอดจนคณะศรัมธา มีความเจริญมาจนถึงปัจจุบัน
โทร โทร: 053829863
แผนที่ วัดเวฬุวนาราม แผนที่วัดเวฬุวนาราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดเวฬุวนาราม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)