หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.มะขุนหวาน > วัดกอม่วง


เชียงใหม่

วัดกอม่วง

วัดกอม่วง

Rating: 3.8/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดม่วงพี่น้อง (วัดม่วงพี่น้อง) เลขที่ 153 ตั้งอยู่บ้านม่วงพี่น้อง หมู่ที่ 4 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 696 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2465 พระครูวินัยธร ธงชัย วิสุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดม่วงพี่น้อง
 
วัดม่วงพี่น้อง (วัดม่วงพี่น้อง) อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 44 วา จดที่วาของเอกชน  ทิศใต้ ประมาณ 46 วา 2 ศอก จดที่นาของเอกชน ทิศตะวันออก ประมาณ 41 วา 1 ศอก จดที่นาของเอกชน ทิศตะวันตก ประมาณ 45 วา 2 ศอก จดที่นาของเอกชน มีธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ น.ส.3 เลขที่ 696

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดกอม่วง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)