หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.มะขามหลวง > วัดอุโบสถ (มะขามหลวง)


เชียงใหม่

วัดอุโบสถ (มะขามหลวง)

วัดอุโบสถ (มะขามหลวง)

Rating: 3.3/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอุโบสถ (มะขามหลวง) ตั้งอยู่เลขที่ 152 บ้านกวน หมู่ 1 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย มีบริเวณเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา เอกสาร นส.3 ก. เลขที่ 1313
 
อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 30 วา ติดที่ของราษฎร ทิศใต้ ประมาณ 31 วา ติดที่สวนของเอกชน ทิศตะวันออก ประมาณ 40 วา ติดถนนหลวงสาธารณะ ทิศตะวันตก ประมาณ 40 วา ติดกับลำเหมืองสาธารณะ
 
วัดอุโบสถ (มะขามหลวง) มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ 2 งาน 50 ตารางวา เอกสาร นส.3 ก เลขที่ 1313 มีอาคารเสนาสนะสงฆ์ ประกอบไปด้วย อุโบสถ, วิหาร, กุฏิสงฆ์ วัดอุโบสถได้ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2482 เดิมเป็นวัดร้าง
 
วัดอุโบสถ (มะขามหลวง) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2484 ตามที่ปรากฏในเอกสาร แบบกรอก ข้อมูลประวัติวัดเขตวิสุงคามสีมามีความกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ในด้านการบริหาร และการปกครอง มีพระอธิการสาคร สุรกฺขิโต เจ้าอาวาสวัดอุโบสถเป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดอุโบสถ (มะขามหลวง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)