หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.มะขามหลวง > วัดหนองอึ่ง


เชียงใหม่

 วัดหนองอึ่ง (ชม 1670 ครั้ง)

วัดหนองอึ่ง

Rating: 2.9/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองอึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 5  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 66914 พระครูวาปีจันโทภาส จนทรํสี เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองอึ่ง
 
อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ราษฎร ทิศใต้ จดทางสาธารณะ เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 66915 เป็นที่ธรณีสงฆ์ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย กุฏิ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาบาตร โรงครัว ฯลฯ
 
วัดหนองอึ่ง ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2410 แต่เดิมที่ตั้งวัดเคยเป็นที่ราบลุ่ม เวลาฝนตกลงมาน้ำก็จะเจิ่งนอง กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๆ พวกสัตว์ จำพวก กบ อึ่งอ่าง ก็พากันมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า หนึ่งอึ่ง
 
เมื่อมีการก่อสร้างวัด ได้มีผู้รักษาการเจ้าอาวาสในสมัยนั้น เป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง พร้อมศรัทธาชาวบ้าน สร้างเสนาสนะต่าง ๆ ของวัดมีกุฏิที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ สามเณร และวิหาร ศาลา เป็นต้น
 
สำหรับเจ้าอาวาสที่เป็นผู้ริเริ่มทำการก่อสร้างนั้น เรียกนามขานท่านว่า ครูบาวงค์ โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยนั้นบอกเล่ากล่าวขานกันมา วัดนี้เมื่อมีพระภิกษุ สามเณรอาศัยอยู่ครบจำนวนสงฆ์
 
แล้วจึงได้ขอเสนอจัดตั้งวัด ไปยังเจ้าคณะสงฆ์ ตามลำดับชั้น โดยตั้งชื่อวัดตามชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน คือหมู่บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โทร : 05325645

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหนองอึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)