หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.มะขามหลวง > วัดสันคะยอม (มะขามหลวง)


เชียงใหม่

วัดสันคะยอม (มะขามหลวง)

วัดสันคะยอม (มะขามหลวง)

Rating: 4.2/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันคะยอม (มะขามหลวง) ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดที่ 5 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 93 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2335 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2539
 
วัดสันคะยอม (มะขามหลวง) อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 3 เส้น 3 วา 2 งาน 71 ตารางวา จดทางเดินสาธารณะ ทิศใต้ ประมาณ 4 เส้น 4 วา 2 ศอก จดทางเดินสาธารณะ ทิศตะวันออก ประมาณ 1 เส้น 13 วา จดทางเดินสาธารณะ ทิศตะวันตก ประมาณ 2 เส้น 3 ศอก จดทางหลวงเชียงใหม่-ฮอด
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วิหาร อุโบสถ เจดีย์ ปูชนียวัตถุ มี 1. พระพุทธรูป ทำด้วยทองแดงปางสมาธิ 2. พระอุ้มบาตร ทำด้วยทองแดง 3. พระพุทธรูปทำด้วยทองแดงปางห้ามสมุทรและ พระพุทธรูปรำพึงทำด้วยทองแดงวัดสันคะยอมสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2335 บริหารและการปกครองมี พระมหาอัมพร ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดสันคะยอม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันคะยอม (มะขามหลวง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)