หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.มะขามหลวง > วัดมงคล (มะขามหลวง)


เชียงใหม่

 วัดมงคล (มะขามหลวง) (ชม 1606 ครั้ง)

วัดมงคล (มะขามหลวง)

Rating: 4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดมงคล (มะขามหลวง) เลขที่ 282 หมู่ 7 ดงขี้เหล็ก ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50120 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2532 พระครูสังฆ์รักษ์ สายหยุด อตฺตมโน เจ้าอาวาสวัดมงคล
 
วัดมงคล (มะขามหลวง) เดิมชาวบ้านเรียกวัดร้างมงคล เพราเดิมเป็นวัดร้าง กระทรวงศึกษาธิการประกาศเป็นวัดในวันที่ 1 สิงหาคม 2532 เสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ พระวิหารทรงไทยล้านนา ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลาเอนกประสงค์ โรงครัวห้องเก็บพัสดุ
 
ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปางสมาธิ พระธาตุจำลอง พระแก้วมรกต พระนาคปรก เนื้อทองแดง พระสิงคห์หนึ่ง พระสิงห์สาม พระอัครสาวก ประทับยืน 2 องค์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดมงคล (มะขามหลวง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)