หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.มะขามหลวง > วัดทุ่งตูม


เชียงใหม่

วัดทุ่งตูม

วัดทุ่งตูม

Rating: 4.2/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดทุ่งตูม หมู่ 2  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50120 วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2470 พระอธิการเดชา จิรสีโล เจ้าอาวาสวัดทุ่งตูม
 
วัดทุ่งตูม สร้างเมื่อ 2470 เดิมเป็นวัดโบราณ ครูบาศรีวิชัย เป็นผู้บูรณะสิ่งก่อสร้างที่ทรุดโทรมภายในวัดให้มีสภาพดีขึ้นมา วัดทุ้งตูม มีอาณาเขตทางทิศเหนือประมาณ 5 เส้น 8 วา จดทางเดิน ทิศใต้ประมาณ 5 เส้น 8 วา จดที่นาของเอกชน
 
ทิศตะวันออก ประมาณ 3 เส้น 8 วา จดที่นาของเอกชน ทิศตะวันตก ประมาณ 3 เส้น 7 วา จดที่นาของเอกชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลารอบวัด ปูชนียวัตถุมี เจดีย์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดทุ่งตูม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)