หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.มะขามหลวง > วัดต้นแก้ว


เชียงใหม่

วัดต้นแก้ว

วัดต้นแก้ว

Rating: 4.4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดต้นแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 153 บ้านต้นแก้ว ถนนมะขามหลวง-แม่ก๊า หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ตั้งวัด 4 ไร่ 2 งาน 04 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 68794 เลขที่ดิน 1513 หน้าสำรวจ 8149
 
วัดต้นแก้ว อาณาเขต ทิศเหนือ จดลำเหมือง ทิศใต้ จดซอยในหมู่บ้าน - ทิศตะวันออก จดถนนซอยหน้าวัด ทิศตะวันตก จดที่นาของราษฎร์
 
วัดต้นแก้ว อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบาตร หอระฆัง ปูชนียวัตถุมี เจดีย์ และพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองวัดต้นแก้วสร้างเมื่อ พ.ศ.2464
 
วัดต้นแก้ว เดิมที่เป็นวัดร้างได้มรพระภิกษุมูล ไม่ทราบฉายา เป็นพระภิกษุอยู่วัดแท่นพระงาม (วัดมะขามหลวงในปัจจุบัน) ได้ย้ายมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้างแห่งนี้ขึ้นมาเป็นวัด เรียกว่าวัดป่าอ้อย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดต้นแก้ว จนมาถึงปัจจุบัน

โทร : 053824690

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดต้นแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)