หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.มะขามหลวง > วัดควรนิมิตร


เชียงใหม่

วัดควรนิมิตร

วัดควรนิมิตร

Rating: 4.2/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดควรนิมิตร ตั้งอยู่เลขที่ 151 บ้านกวน ซอย 1 หมู่ 1 มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน น.ส. 3 ก. เลขที่ 242
 
วัดควรนิมิตร อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 74.70 เมตร จดที่นาของเอกชน ทิศประมาณ 82.34 เมตร จดลำเหมือง ทิศตะวันออกประมาณ 33.20 เมตร จดสวนของเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ 51.55 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญเป็นครึ่งตึก ครึ่งไม้ 2 ชั้น และกุฏิสงฆ์
 
วัดควรนิมิตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2250 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2300 การบริหารการปกครอง มี พระครูมูล กิตติโก เจ้าอาวาสวัดควรนิมิตร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดควรนิมิตร

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)