หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.มะขามหลวง > วัดข่วงมื่น


เชียงใหม่

วัดข่วงมื่น

วัดข่วงมื่น

Rating: 4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดข่วงมื่น ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ.2420 แต่เดิมสถานที่ตั้งของวัดเป็นที่ลุ่มต่ำ เวลาที่ฝนตกลงมาน้ำจากที่อื่นก็จะไหลลงมารวมกัน ทำให้ชื้นแฉะเป็นโคลน และมีต้นไม่ใหญ่ขึ้นอยู่มากมาย ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มี คือต้นไม้มะมื่น ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า ข่วงมื่น
 
เมือมีการก่อสร้างวัดได้มีพระมารักษาการอยู่หลายรูปด้วยกันตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทราบชื่อพระที่มาอยู่ที่หลังก็มีอยู่ด้วยกัน 4 รูปนามคือ รูปที่ 1 ครูบากันทา รูปที่ 2 ครูบาเจ้า รูปที่ 3 ครูบาหมู  รูปที่ 4 พระคำบา ปญฺโญ เสนาสะนต่าง ๆ ของวัดก็มี กุฏิสงฆ์ ที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณร และวิหาร กำแพงล้อมรอบ เป็นต้น
 
วัดข่วงมื่น มีพระคำมา ปัญฺโญ รักษาการอยู่ พร้อมทั้งศรัทธาเห็นสมควรที่ย้ายวัดไปสร้างที่อื่นเป็นที่สูงเพราะสถานที่เดิมเป็นที่ชื้นแฉะ เป็นโคลน ไปมาไม่สะดวกสบาย จึงได้ทำการรื้อสิ่งก่อสร้าง เสนาสนะทั้งหมดไปสร้างที่วัดแสงสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2470
 
วัดข่วงมื่น จึงเป็นวัดร้างมาประมาณ 50 กว่าปี มาแล้ว วัดข่วงมื่น ปัจจุบันได้ทำการบูรณะสร้งขึ้นมาใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2536 โดยใช้ชื่อเดิมว่า วัดข่วงมื่น
 
วัดข่วงมื่น ตั้งอยู่เลขที่ 193 หมู่ที่ 8 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง หวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่อยู่ 3 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 63253 วัดข่วงมื่นได้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2536 ได้รับการยกเป็นวัด ที่มีภิกษุจำพรรษา เมื่อปี 2544 ปัจจุบันมีพระอธิการอานัน ฉนฺทสาโร เป็นเจ้าอาวาส

โทร : 05325645

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดข่วงมื่น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)