หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.สันกลาง > วัดอุเม็ง


เชียงใหม่

วัดอุเม็ง

วัดอุเม็ง

Rating: 2.7/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอุเม็ง ตั้งอยู่ที่ 153 บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งมีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา ส.ค. 1 เลขที่ 332
 
อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 55 เมตร จดถนนและหมู่บ้าน ทิศตะวันออกประมาณ 53 เมตร จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 53 เมตร จดถนนสาธารณะ และหมู่ลบ้าน ทิศใต้จดลำเหมืองสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา ส.ค. 1
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญทรงไทย ก่อด้วยศิลาแลงโบกปูนทาสี ภายในมีจิตรกรรม กุฏิสงฆ์ 2 ชั้นครั้งปูนครั้งไม้มิหาร หอพระไตร ศาลาบาตร และโรงครัว โรงเก็บของ ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปทองเหลืองผสมทองแดงปางมารวิชัย และพระพุทธรูปปูนปั้น
 
วัดอุเม็ง ตามที่แจ้งในทะเบียนวัดของจังหวัด ตั้งวัดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2421 ในแบบกรอกประวัติวัด ทางวัดแจ้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 การบริหาร และการปกครองมีเจ้าอาวาส คือ พระครูสิริธรรมนันท์ จิตตธมโม เจ้าอาวาสวัดอุเม็ง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดอุเม็ง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)