หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ยุหว่า > วัดหนองปึ๋ง


เชียงใหม่

วัดหนองปึ๋ง

วัดหนองปึ๋ง

Rating: 3.2/5 (14 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองปึ๋ง ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ที่ 6 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา อาณาเขตด้านทิศเหนือประมาณ 85 เมตร จดที่สวนของราษฎร
 
ด้านทิศใต้ประมาณ 85 เมตร จดที่สวนของราษฎร ด้านทิศตะวันออก ประมาณ 76 เมตร จดลำคลอง ด้านทิศตะวันตกประมาณ 76 เมตร จดที่นาของราษฎร มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา
 
มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ วิหาร และศาลา วัดหนองปึ๋งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450 โดยนายป้อม นางต่ำ บุญเป็ง พ่อต้าว ท้าวราช ถวายที่ดินใต้เพื่อสร้างโดยมี พระอธิการกันทา เป็นประธานในการก่อสร้าง
 
วัดหนองปึ๋ง มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า วัดต้นขาม “พระเจ้างาม” ในทะเบียนของจังหวัดแจ้งว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2453 จึงเปลี่ยนเป็น วัดหนองปึ๋ง มาจนกระทั่งทุกวันนี้ พระครูสิริธรรมนันท์ จิตฺตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองปึ๋ง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหนองปึ๋ง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)