หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ยุหว่า > วัดสันป่าตอง


เชียงใหม่

วัดสันป่าตอง

วัดสันป่าตอง

Rating: 2.6/5 (12 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันป่าตอง ตั้งอยู่เลขที่ 193 บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา โฉนดเลขที่ 7413
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 57.00 เมตร จดถนนสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ประมาณ 58.50 เมตร จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันออกประมาณ 77.00 เมตร จดถนนสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตกประมาณ 85 เมตร จดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 20 ตารางวา โฉนดเลขที่ 7411 เลขที่ 7412 และเลขที่ 7414
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก บานประตูบานหน้าต่างทำด้วยไม้สักแกะสลักลายดอกไม้ และภาพพุทธประวัติตอนเสด็จออกบวช ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ 2 หลัง หอไตรมีหน้าบันทำด้วยไม้แกะสลัก วิหาร ศาลาบำเพ็ญบุญ ศาลา และโรงครัว ปูชนีย์วัตถุมี พระพุทธรูปพระประธานในวิหาร และเจดีย์โบราณ
 
วัดสันป่าตอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2320 ตั้งเป็นวัดตามที่แจ้งในทะเบียนวัดที่จังหวัดได้ส่งมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 08.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
 
การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 5 พระอธิการกินญ์ รูปที่ 6 พระอธิการโปธิ รูปที่ 7 พระอธิการอุประ รูปที่ 8 พระอธิการสุวรรณ์ พ.ศ. 2476 ถึง 2480
 
รูปที่ 9 พระอธิการใจ๋ อนนโท พ.ศ. 2481 ถึง 2500 รูปที่ 10 พระอธิการตวง ธมมสาโร พ.ศ. 2501 ถึง 2516 รูปที่ 11 พระครูอภินันท์เขมคุณ (สมบูรณ์ เขมนนโท) ตั้งแต่ พ.ศ.2517 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้มีศูนย์กระจายข่าวเสียงทางสายประจำหมู่บ้าน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันป่าตอง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)