หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ยุหว่า > วัดบ้านกลาง


เชียงใหม่

วัดบ้านกลาง

วัดบ้านกลาง

Rating: 3.5/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 2 บ้านกลาง ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 117 บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งวัดเดิมมีเนื้อที่ 2ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา เป็นเอกสาร ส.ค.ง. เลขที่ 35 ปัจจุบันเป็นโฉนดเลขที่ 18179 มีเนื้อที่ 3 ไร่ 36 ตารางวา
 
ต่อมาได้ซื้อพร้อมอีกรอบมีเนื้อที่ทั้งหมด 4ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา ทิศเหนือ 40 วาจดบ้านของราษฎร ทิศใต้ 50 วาจดบ้านของราษฎรและที่นาของราษฎร ทิศตะวันออก 67 วา จดบ้านของราษฎร ทิศตะวันตก 67 วา จดลำเหมือง
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญทรงไทย กุฏิสงฆ์ ศาลาและโรงครัว ปูชนียวัตถุพระพุทธรูปโบราณ วัดบ้านกลางสร้างเมื่อ พ.ศ.2540 ชื่อวัดมาจากการที่วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของตำบลยุหว่า และตำบลสันกลาง
 
นอกจากนี้ประชาชนทั้ง 2 ตำบลร่วมกันก่อสร้างพัฒนาวัดขึ้นมาจนปัจจุบัน ได้รีบพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2517 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร พระอธิการวิเชียร ธมฺมภาโม เจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบ้านกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)