วัดต้นโชค (ยุหว่า)

วัดต้นโชค (ยุหว่า)

วัดต้นโชค (ยุหว่า)

ประชากร จำนวน: 1938 คน  Share Facebook  
Rating: 2.9/5 (8 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดต้นโชค (ยุหว่า) ตั้งอยู่เลขที่ 73 บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ – งาน 46 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 53451  
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 42 วา 2 ศอก จดลำเหมือง ทิศใต้ประมาณ 48 วา 1 ศอก จดถนน ทิศตะวันออกประมาณ 34 วา 2 ศอก จดที่นาของเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ 34 วา จดที่นาของเอกชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีเจดีย์ มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
 
วัดต้นโชค (ยุหว่า) เดิมเป็นวัดร้างมาก่อน โดยมีพระโปธิ ธมมสาโร จากสำนักวัดสันป่าตองพร้อมด้วยคณะศรัทธาบ้านร้อง หมู่ 8 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ได้มาริเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2456 มีนามว่า วัดต้นโชค เพราะมีต้นโชคอยู่ที่บริเวณหน้าวัด การศึกษามีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ.2527
 
การบริหารการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม ดังนี้ รูปที่ 1 พระอธิการโปธิ ธมมสาโร พ.ศ. 2456 – 2470 รูปที่ 2 พระครูเมือง จนทโกศล พ.ศ. 2470 – 2482 รูปที่ 3 พระอธิการแสน ญาณวโร พ.ศ. 2482 – 2487
 
รูปที่ 4 พระอธิการปัญญา คนธสีโล พ.ศ. 2487 – 2502 รูปที่ 5 พระอธิการสิงห์คำ จกกวโร พ.ศ. 2502 – 2510 รูปที่ 6 พระตวงจันทร์ เขมรโต พ.ศ. 2510 – 2518 รูปที่ 7 พระอธิการทองคำ คมภีรธมโม พ.ศ. 2518 – 2522 รูปที่ 8 พระชำนาญ สิริธมโม พ.ศ. 2522 – 2526 รูปที่ 9 พระครูอินทวีรานุวัตร ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา
แผนที่ วัดต้นโชค (ยุหว่า) แผนที่วัดต้นโชค (ยุหว่า)
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดต้นโชค (ยุหว่า)
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)