หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ยุหว่า > วัดกิ่วแลหลวง


เชียงใหม่

วัดกิ่วแลหลวง

วัดกิ่วแลหลวง

Rating: 3.8/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดกิ่วแลหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 55158 เล่ม 552 หน้า 58
 
อาณาเขต ทิศเหนือติดถนน ทิศใต้ติดถนน ทิศตะวันตกติดถนน ทิศตะวันออกติดลำเหมือง มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง (ตลาดสด) มีเนื้อที่ 1 งาน  26 ตารางวา โฉนดเลขที่ 64765 เล่มที่ 648 หน้า 65 ทิศเหนือติดที่ดินของชาวบ้าน ทิศใต้ติดถนน ทิศตะวันตกติดถนน ทิศตะวันออกติดกับที่ของชาวบ้าน
 
วัดกิ่วแลหลวง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2220  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2565 ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473 เขตวิสูงคามสีมากว้าง 1 เส้น 12 วา ยาว 2 เส้น 8 วา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญบุญ กุฏิ ปูชนีวัตถุ มีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน และเจดีย์
 
การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาสที่ทราบนาม คือ รูปที่ 3 พระอธิการโพธิ รูปที่ 4 พระอธิการโพธา รูปที่ 5 พระอธิการคำ รูปที่ 6 พระอธิการโสภา รูปที่ 7 พระอธิการยาวิราช รูปที่ 8 พระครูอาทรศาสนกิจ พ.ศ.2465 – 2513 รูปที่ 9 พระอำพร (รักษาการ) พ.ศ.2514 – 2516 รูปที่ 10 พระครูสิริธรรมนันท์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ.2573 เป็นต้น

โทร : 053822035

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดกิ่วแลหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)