หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.บ้านกลาง > วัดปวงสนุก


เชียงใหม่

วัดปวงสนุก

วัดปวงสนุก

Rating: 3.8/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดปวงสนุก ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 67 บ้านปวงสนุก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2225 เดิมเป็นที่พักปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ที่จำพรรษา
 
ต่อมาได้สร้างเป็นอารามแล้วได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2450 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 3 ไร่ ตามโฉนดเลขที่ 60900 พระอธิการสม จกฺกวโร เจ้าอาวาสวัดปวงสนุก
 
อาณาเขต ทิศเหนือ ยาว 4 เส้น 12 วา ติดที่ดินของเอกชน ทิศใต้ ยาว 4 เส้น 25 วา ติดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออก ยาว 3 เส้น 12 วา ติดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตก ยาว 5 เส้น 17 วา ติดแม่น้ำขาน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกลาง พื้นที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นที่สวนลำไย และสวนไม้ไผ่ลวก
 
อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถ กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สร้างเมื่อ 2450 โครงสร้างเป็นแบบล้านนาศาลาการเปรียญ กว้าง 6 เมตร ยาว 13 เมตร สร้างเมื่อประมาณพ.ศ. 2462 เป็นอาคารทรงไทยล้านนา กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหาร กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ประมาณ พ.ศ.2253
 
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2536 ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 3 หลัง สร้างด้วยคอนกรีต 3 หลัง นอกจากนี้ยังมี ปูชนียวัตถุ อีกจำนวนหนึ่ง ปูชนียวัตถุมี เจดีย์ ทรงล้านนา ธรรมมาสน์ แบบล้านนา พระสิงห์สาม พระสิงห์หนึ่ง และพระพุทธรูปทองเหลืองปางสมาธิ นอกจากนี้มีพระพุทธรูปต่าง ๆ อื่นอีก จำนวนหนึ่ง อยู่ที่ศาลาบำเพ็ญบุญ 1 องค์ เจดีย์ 1 องค์ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2232

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดปวงสนุก

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)