หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.บ้านกลาง > วัดท่ากาน


เชียงใหม่

วัดท่ากาน

วัดท่ากาน

Rating: 3.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดท่ากาน ตั้งอยู่เลขที่ 20 บ้านท่ากาน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 1521
 
วัดท่ากาน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2525 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ได้ผูกพันธสีมา เมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ. 2525
 
มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา ตามโฉนด เลขที่ 27840 อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 42 วา ติดต่อกับถนน ทิศใต้ ประมาณ 42 วา ติดต่อกับสวนนายจันทร์ติ๊บ ทิศตะวันออก ประมาณ 33 วา 2 ศอก ติดต่อกับทางเดิน ทิศตะวันตก ประมาณ 33 วา 2 ศอกติดต่อกับที่ดิน วัดร้าง มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 11 แปลง เนื้อที่ 38 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกลาง
 
วัดท่ากาน พื้นที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม สภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป คือ วัดตั้งอยู่ศูนย์กลางของหมู่บ้านและมีหมู่บ้านรอบทั้ง 4 ทิศ ส่วนทางทิศตะวันตกจดสถานที่วัดร้างมีเจดีย์เก่าดั้งเดิมและเป็นเวียงกาน
 
อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถ กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อ 2532 โครงสร้างเป็นแบบทรงไทย ศาลาการเปรียญ กว้าง 7.50 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 เป็นอาคารชั้นเดียว กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง วิหาร กว้าง 10 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีต 1 หลัง นอกจากนี้ยังมีกำแพงรอบวัด
 
ปูชนียวัตถุมี เจดีย์ พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน พระพุทธรูปไม้ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปทองเหลือง โถลายคราม อยู่ที่ ศาลาการเปรียญ 1 องค์ ศาลาบำเพ็ญบุญ 1 องค์ เนื้อโลหะ สร้าง พ.ศ. 2542 มีพระภิกษุจำพรรษาประมาณปี ละ 2 รูป สามเณร 4 รูป พระครูวินัยธรธีระพล สนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดท่ากาน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดท่ากาน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)