หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.บ้านกลาง > วัดต้นกอก (บ้านกลาง)


เชียงใหม่

วัดต้นกอก (บ้านกลาง)

วัดต้นกอก (บ้านกลาง)

Rating: 3.6/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดต้นกอก (บ้านกลาง) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 103 บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. 2258 ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา ส.ค.1 เลขที่ 275
 
อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 2 เส้น จดสวน ทิศใต้ ประมาณ 4 เส้น 14 วา จดทางเดิน ทิศตะวันออก ประมาณ 6 เส้น 8 วา จดถนน ทิศตะวันตก ประมาณ 6 เส้น 8 วา จดตรอกบ้านลำเหมือง
 
มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 6 แปลง เนื้อที่ 10 ไร่ 18 ตารางวา ส.ค.1 เลขที่ 276, 277, 278, 279, 280 และ 281 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ 2 หลัง ศาลาบำเพ็ญบุญ และโรงครัว ปูชนียวัตถุมีเจดีย์แบบโบราณ
 
วัดต้นกอก (บ้านกลาง) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2310 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร พื้นที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 
อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถ กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 โครงสร้างเป็น ฉาบอิฐถือปูน วิหาร กว้าง 10 เมตร ยาว 22.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 3 หลัง สร้างด้วยคอนกรีต 3 หลัง
 
ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปสิงห์ 1 องค์ นอกจากนี้มีพระพุทธรูปต่าง ๆ อื่นอีก และอยู่ที่ ศาลาบำเพ็ญบุญ 3 องค์ เนื้อโลหะ สร้าง พ.ศ. 2537 พระอธิการเมือง สุภทฺโท เจ้าอาวาสวัดต้นกอก

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดต้นกอก (บ้านกลาง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)