หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.น้ำบ่อหลวง > วัดหนองหวาย


เชียงใหม่

วัดหนองหวาย

วัดหนองหวาย

Rating: 3.4/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองหวาย ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 1งาน 39 ตารางวา น.ส.3 ก เลขที่ 1741
 
อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 58 วา จดที่นาของเอกชน ทิศใต้ ประมาณ 52 วา จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออก ประมาณ 42 วา จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันตก ประมาณ 15 วา จดที่นาของเอกชน
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 3 หลังกุฏิ 1 หลัง ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง พระพุทธรูปทองเหลืองปางมารวิชัย ศิลปเชียงแสน
 
วัดหนองหวาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2311 การบริหารและการปกครอง มี พระครูสิทธิพัฒนโกศล อิทธิภิญโญ เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหนองหวาย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)