หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.น้ำบ่อหลวง > วัดศรีอุดม


เชียงใหม่

วัดศรีอุดม

วัดศรีอุดม

Rating: 4.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีอุดม ตั้งอยู่เลขที่ 80 บ้านหนองห้า หมู่ที่ 6 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่ 10 ตารางวา ส.ค. 1 เลขที่ 121
 
อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 38 วา จดบ้านของราษฎร ทิศใต้ ประมาณ 35 วา จดทางเดิน ทิศตะวันออก ประมาณ 98 วา จดถนน ทิศตะวันตก ประมาณ 83 วา จดลำคลอง อาคารเสนาสนะประกอบด้วยวิหาร ศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ์
 
วัดศรีอุดม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2474 โดยมีพระหมื่น ปภสสโร เป็นประธานในการก่อสร้างวัดร่วมกับพ่อหนานอินทร์ซึ่งเป็นหัวหน้าประชาชนช่วยกันสร้างวัดนี้ขึ้น มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดหนองไหว การบริหารและการปกครอง มีพระครูวินัยธรสายคำ ปรกฺกโม เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศรีอุดม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)