หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.น้ำบ่อหลวง > วัดน้ำบ่อหลวง


เชียงใหม่

วัดน้ำบ่อหลวง

วัดน้ำบ่อหลวง

Rating: 4.2/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดน้ำบ่อหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 130 บ้านน้ำบ่อหลวง แต่เดิมเป็นหมู่ที่ 5 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็น หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
 
ที่ดินตั้งวัดและที่ธรณีสงฆ์ที่ได้ออกโฉนดแล้ว รวมทั้งหมดมีจำนวน 303 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา ตามโฉนดดังต่อไปนี้ โฉนดเลขที่ 67460 เนื้อที่ 138 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา โฉนดเลขที่ 67761 เนื้อที่ 146 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา
 
โฉนดเลขที่ 47766 เนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 57 ตารางวา ทิศเหนือ และทิศตะวันตกจดป่าสงวนแห่งชาติ ทิศตะวันออกจดหมู่บ้านจัดสรร ทิศใต้จดหมู่บ้าน และคลองชลประทานแม่แตงสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ โรงมณฑปที่ประดิษฐาน รูปเหมือนพระสุธรรมยานเถร (ครูบาอินทจักรรักษา) วิหาร หอพระไตรปิฏก – ระฆัง กุฏิสงฆ์ กุฏิแม่ชี ศาลาปฏิบัติธรรม และหอสรงน้ำพระบรมธาตุ ปูชนียวัตถุมี ถ้ำรอยพระพุทธบาท บ่อน้ำทิพย์ และพระแก้วจุฬามณี
 
วัดน้ำบ่อหลวง เป็นวัดป่าโบราณที่มีพัทธสีมา ตามตำนานโบราณกล่าวว่าในปี พ.ศ. 1323 มี สุพรรณรังษี ปโคตเศรษฐี พร้อมด้วยบริวารได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างวัดขึ้น ต่อมากลายเป็นวัดร้าง ในปี พ.ศ. 2455 ท่านครูบาคำได้บูรณะขึ้น
 
เมื่อท่านมรณะภาพจึงได้กลายเป็นวัดร้างอีกวาระหนึ่ง จนปี พ.ศ. 2477 ท่านครูบาอินทจักรรักษาร่วมกับประชาชนได้ยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุสงฆ์ขึ้น มีถาวรวัตถุ เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน ได้พระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นประมาณ พ.ศ. 2484
 
แต่เอกสารสูญหาย จึงได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอีกครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2540 กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ พระครูธรรมาภิรม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดน้ำบ่อหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)