หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ทุ่งสะโตก > วัดสว่างอารมณ์ (ทุ่งสะโตก)


เชียงใหม่

 วัดสว่างอารมณ์ (ทุ่งสะโตก) (ชม 2447 ครั้ง)

วัดสว่างอารมณ์ (ทุ่งสะโตก)

Rating: 4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสว่างอารมณ์ (ทุ่งสะโตก) ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 30 ตารางวา ตามหลักฐานใบ สค.1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2498 พระอธิการพรสิทธิ์ ธมมโร (เรือนวิน) เป็นเจ้าอาวาส
 
โดยเนื้อที่ทั้งหมดได้รับมอบจากราษฎรตามคำบอกเล่าของชาวบ้านเรียกว่า วัดสันขวาง เพราะที่ตั้งของวัดเป็นสันขวางตามแนวทิศทางของลม จึงเรียกตามลักษณะว่าวัดสันขวาง โดยปี พ.ศ. 2378 ประมาณ 164 ปีที่ผ่านมา ท่านพระอธิการ ธมม ปัญโญได้มาบริหาร และบำรุงวัดสว่างอารมณ์ตั้งแต่ปี 2378 ตามหลักฐาน สค.1 เลขที่ 465
 
อาณาเขตของวัด ทิศเหนือ ประมาณ 6 วา จดที่นาของราษฎร ทิศใต้ ประมาณ 10 วา จดที่นาของราษฎร ทิศตะวันออก ประมาณ 2 เส้น 12 วา จดลำเหมือง และโรงเรียน ทิศตะวันตก ประมาณ 2 เส้น 12 วา จดที่นาของราษฎร
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร, กุฏิสงฆ์, หอไตร และศาลาบาตร 2 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง โรงครัว และปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปเก่าแก่แบบปูนปั้นโบราณ เจดีย์ทรง สี่หลี่ยมจัตุรัสแบบโบราณ
 
1. วิหาร กว้าง 11 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2502 กำลังซ่อมแซม พ.ศ.2542 ลักษณะทรงล้านนา
 
2. ศาลาการเปรียญ กว้าง 9 เมตร ยาว 45 เมตร สูง 8.30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 ลักษณะ ศาลา 9 ห้อง ทรงไทย
 
3. ศาลาบาตร มี 2 หลัง ทิศเหนือ กว้าง 3 เมตร ยาว 39 เมตร สูง 3.5 เมตร หลังทิศใต้กว้าง 3 เมตร ยาว 57 เมตร สูง 3.5 เมตร ลักษณะเป็นศาลา 9 ห้อง ทรงธรรมดาที่มีผนังข้างเดียวโค้งเป็นแนวกำแพงตามเนื้อที่ของวัด
 
4. กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง กว้าง 11.10 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 ลักษณะทรงเดียว 4 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 
5. เจดีย์ กว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2507 ลักษณะเป็นเจดีย์ ทรงสี่เหลี่ยมมีซุ้มพระพุทธรูปยืนอยู่รอบองค์พระเจดีย์ 4 ทิศ
 
6. โรงครัว กว้าง 5 เมตร ยาว 11.95 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2538 ลักษณะทรงสี่เหลี่ยม มี 3 ห้อง 1. ห้องฉันอาหาร 2. ห้องทำครัว 3. ห้องเก็บของ
 
7. ห้องน้ำ ห้องส้วม กว้าง 2 เมตร ยาว 11.70 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 7 ห้อง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสว่างอารมณ์ (ทุ่งสะโตก)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)