วัดศรีบุญเรือง (ทุ่งสะโตก)

วัดศรีบุญเรือง (ทุ่งสะโตก)

วัดศรีบุญเรือง (ทุ่งสะโตก)

ประชากร จำนวน: 1808 คน  Share Facebook  
Rating: 2.9/5 (7 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีบุญเรือง (ทุ่งสะโตก) แต่เดิมทีนั้นชื่อ วัดโฮ้ง เพราะเป็นสภาพพื้นที่ราบลุ่ม (โฮ้ง) เวลาถึงฤดูฝน ๆ ตกมาก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี ต่อมาในระยะหลังทางราชการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อวัดให้เป็นมงคล ทางเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัด จึงขอเปลี่ยนชื่อวัดโฮ้ง มาเป็นวัดศรีบุญเรือง (บ้านกลาง) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 
วัดนี้ได้ตั้งมานานกว่า 200 ปี มาแล้ว เริ่มแรกก่อสร้างนั้นอาศัยแรงศรัทธาอุปถัมภ์สร้างนั้นประมาณ 40 กว่าหลังคาเรือนเท่านั้น เริ่มสร้างกุฏิ ศาลาบำเพ็ญบุญของศรัทธาประชาชน ตลอดถึงสร้างเจดีย์ วิหาร ศาลาบาตร กำแพง โรงเรียนประชาบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา
 
และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีการบูรณะพัฒนาวัดมาโดยตลอด ต่อมาโรงเรียนประชาบาล วัดศรีบุญเรืองได้ถูกทางราชการยุบรวมกัน ปี พ.ศ. 2533 และการบูรณะปฏิสังขรณ์พัฒนาวัดปัจจุบัน มีพระครูจำรัส ปญญธโร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
 
ได้สร้างศาลาโรงฉันท์ ศาลาอเนกประสงค์ กำแพง กุฏิสงฆ์ ห้องน้ำ และปัจจุบันนี้มีศรัทธาอุปถัมภ์บำรุงส่งเสริม ขณะนี้ 120 หลังคาเรือน ซึ่งอยู่ในบ้านกลาง (ศรีบุญเรือง) หมู่ที่ 9 และบ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันวัดศรีบุญเรือง ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่
 
ปูชนียวัตถุ - โบราณวัตถุ สิ่งที่เป็นปูชนียสถานของวัดศรีบุญเรือง คือ เจดีย์ได้สร้างครอบเจดีย์องค์เล็กอันเก่าแก่ที่มีดั้งเดิม สร้างครอบเมื่อปี พ.ศ. 2473 ก่อด้วยอิฐฉาบด้วยปูนขาวในสมัยนั้น และมีพระพุทธรูปเก่าแก่บรรจุในองค์เจดีย์
 
ตามความบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่มา มีขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 5.5 เมตร มีความกว้าง – ยาว เท่ากัน รูปทรงลักษณะล้านนา ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตรงกลางของเจดีย์แต่ละด้านมีซุ้มด้านละซุ้ม มีพระพุทธรูปปางยืน(ใหม่) เจดีย์ได้บูรณะซ่อมแซมฉาบใหมี่ทาสีใหม่ ปี พ.ศ.2535) เสนาสนะและสิ่งปลูกสร้าง ของวัด ศรีบุญเรือง
 
1. วิหาร กว้าง 7.6 เมตร ยาว 14 เมตร ได้บูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2508 ลักษณะทรงล้านนา ฝาผนังก่อด้วยอิฐฉาบปูน เสาเทด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขื่อ-แปเป็นไม้ เนื้อแข็งหลังคาทำด้วยไม้เนื้อแข็ง มุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ธรรมดา
 
2. ศาลาบำเพ็ญบุญ กว้าง 8 เมตร ยาว 27 เมตร บูรณะซ่อมแซมใหม่ เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2527 ลักษณะทรงล้านนา เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาทำด้วยไม้เนื้อแข็ง  มุงด้วยกระเบื้องลอนเล็ก
 
3. ศาลาโรงฉันท์ กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2532 ลักษณะทรงไทยล้านนา เสา คาน เทด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาผนังก่อด้วยอิฐโชว์ หลังคาทำด้วยไม้เนื้อแข็ง มุงด้วยกระเบืองลอนคู่สีเขียว
 
4. ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2539 ลักษณะทรงล้านนาไทย เสาคานเทด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาผนังก่อด้วยอิฐฉาบปูนและภาพวาด หลังคาทำด้วยไม้เนื้อแข็ง มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่สีเขียว
 
5. กุฏิสงฆ์ กว้าง 7 เมตร ยาว 28 เมตร 2 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2542 ลักษณะทรงล้านนาไทย เสาคานเทด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาทำด้วยไม้เนื้อแข็งมุงด้วยกระเบื้องซีแพค
แผนที่ วัดศรีบุญเรือง (ทุ่งสะโตก) แผนที่วัดศรีบุญเรือง (ทุ่งสะโตก)
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดศรีบุญเรือง (ทุ่งสะโตก)วัดโฮ้ง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)